Miesiąc: Styczeń 2017

Zespół Nagłej Śmierci Niemowląt – zatrucie dwutlenkiem węgla! P-177

Od kilku dekad lekarze i rodziny przeżywają nagłe zgony swoich pozornie zdrowych dzieci.Wśród tych przyczyn oficjalnych, nie istnieje śmierć z powodu otrzymania zastrzyku szczepionki. A przecież  coraz częściej opisuje się takie przypadki szczególnie po szczepionkach MMR. Przekaż

Szczepionkowy Totalitaryzm w Polsce, czy państwo totalitarne P-175

„Państwo, a dokładniej mówiąc partia, frakcja partyjna, stronnictwo, sekta, człowiek, który zawiaduje nim w danej chwili – może nadać nauczaniu publicznemu kierunek, jaki mu się podoba i kształtować wedle swojej woli umysłowość poprzez sam mechanizm nadawania stopni

Epidemia kłamstwa ŚjI-22_2

by Tagen TV Przekaż dalej

Wiedzy trzeba szukać – SjI_22_1

by Tagen TV Przekaż dalej