Pamiętaj: Lekarza od handlarza łatwo odróżnić.  Lekarz informuje za i przeciw danej metodzie. Handlarz tylko chwali towar. Przekaż dalej