Miesiąc: Październik 2012

Chcesz zachorować – szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się

W związku z nasilająca się kampanią dezinformacyjną przemysłu farmakologicznego dotyczącą szczepień, a w szczególności szczepień przeciwko grypie, wykorzystującego bez skrupułów personel medyczny w tej akcji dezinformacyjnej, PT Społeczeństwu należy się kilka słów wyjaśnienia podstawowych pojęć. Przekaż dalej

Mikroigły i szczepienia.

Działania grupy lekarzy i usłużnych dziennikarzy będących na pasku urzędników noszą wszelkie znamiona działalności sekty. Jak wiadomo, sekta to grupa ludzi wierzących w jakąś ideę bez racjonalnych przesłanek tej idei. Przekaż dalej