16 listopada 2011r., w teoretycznie najbardziej opiniotwórczej gazecie – GW, ukazało się sprostowanie artykułu na temat testowania szczepionek na ubogich dzieciach w Indiach. Przekaż dalej